Felújítási létesítmények

Az Orgenergosztroj rekonstrukciós munkákra szakosodik.

Az Orgenergosztroj Intézet RT. technológiai potenciálja lehetővé teszi a létesítmény rekonstrukciójának vagy üzemen kívül helyezésének keretein belüli bármilyen komplikáltsági szintű szerkezetek bontásának kidolgozását és végrehajtását.


 

Jelenleg az Orgenergosztroj Intézet szakemberei a Junipro RT tulajdonában levő (korábban az E.ON Power Russia néven ismert) Berezovszkaya GRES 3 sz. blokkjának javító-helyreállító munkálatait végzik, ahol is 2016 február 1-én az erőmű 3. energiablokkjának a kazánrésze gyulladt ki. A történtek következtében az épület tartószerkezeti elemei és tetőszerkezete szenvedett sérüléseket, illetve a kazán elmozdult terv szerinti helyzetéből.


A Berezovszkij GRES a Krasznojarszki terület legnagyobb teljesítményű hőerőműve (beépített teljesítménye - 2400 MW), és ez Oroszország egyik leggazdaságosabb szénerőműve. Három P-67-es, egyedi függesztеtt szerkezetű kazánnal van szerelve (a kazán 120 méteres magasságban helyezkedik el), minden egyes kazán tömege a segédberendezések tömegének figyelembevételével: 25 ezer tonna.

Berezovszkij GRES
Berezovszkij GRES

Az OES RT- szakemberei elvégezték a vizsgálatokat és  a tartószerkezetek deformációs feszültségi állapotának monitorozásához tartozó munkák teljes komplexumát, azok fizikai-mechanikai tulajdonságainak meghatározásával, a rendszer számított dinamikus állapotmodelljének kidolgozását, és a modell számításos kíséretét, a munkavégzés  során biztonságos feltételeket biztosító monitoringrendszer létrehozását és kíséretét, árképzési módszer kidolgozását a balesetek és lehetséges omlások zónájában végzett speciális (nem tipikus) munkavégzés korrekt értékének meghatározása érdekében. 

Mi az a BIM szoftver?

Az Orgenergosztroj RT. rendelkezik a bármilyen összetettségi szintű, projekt megvalósításához szükséges, a korszerű szabványoknak és technológiáknak megfelelő kompetenciával, ideértve az épületek tervezési és építési folyamatainak átfogó digitális modellek segítségével történő szimulálását végző legkorszerűbb BIM technológiát is.

Az adott technológia az épület egységes intellektuális látványmodelljének kifejlesztésére és alkalmazására, valamint a létesítmény építész-tervezési, szerkezeti, gazdasági, technológiai, üzemeltetési jellegéről szóló minden szükséges adatának egy közös információs térben történő összegyűjtésére és feldolgozására épül. Ez nem csak a projektirányítás jobb minőségét segíti elő életciklusának minden szakaszában, a mérnöki kutatásoktól az üzemeltetésig illetve lebontásig, de lehetővé teszi a meghibásodások gyors feltárását és elhárításuk folyamatának nyomon követését, projektmódosításokat eszközölve közvetlenül az építési területről.

Tervező szakembereink gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek az olyan kulcsfontosságú BIM szoftverek alkalmazásában, mint (Autodesk, Tekla, Trimble, Graphisoft) és ugyanúgy képesek a már megszerkesztett épületmodellekkel dolgozni, mint újakat hozni létre „a nulláról” minden egyes esetben.

Az OES RT BIM technológiákat adoptáló, bevonó és alkalmazó tapasztalata kulcsfontosságú létesítményeink esetében olyan pozitív eredményeket hozott, mint a projekt megvalósítás magasabb szintjének elérése, az építés jobb minőségét, és a munkaerő ráfordítás jelentős csökkenését.

Az OES RT alapításától fogva csúcstechnológiai vállalt volt, melynek fő célja az építési folyamatok folyamatos tökéletesítése a tervfeladat megadásától kezdve az üzemen kívül helyezésig. Szilárdan hisszük, hogy az építkezés jövője az adott technológiáé, és az OES RT éppen ezért alkalmazza olyan aktívan a kivitelezés alatt álló projektek nagy többségében az építmények információs modellezését.

A munkálatok kezdete óta az Orgenergosztroj által végzett munkálatok:

  • A Fő építmény ideiglenes merevítéseinek szerelése, leszerelése;
  • Romok eltakarítása;
  • A kazán (800 MW) és a segédberendezések leszerelése;
  • A Fő építmény keretének bontása, szerelése;
  • Szerelő alkalmatosságok készítése;
  • Hőszigetelés bontása, telepítése;
  • Kábelek vezetése az elektrotechnikai berendezésekhez és a mérőműszerekhez;
  • Elektrotechnikai berendezések szerelése;
  • Ellenőrző műszerek szerelése.

A biztonságos munkavégzés érdekében több mint 400 döntéshozatali tervet dolgoztunk ki, többek között különösen összetetteket, nem szabványos munkavégzés esetére. Az OES RT feladata alapján a 16 t teherbírású futódaruk, melyek emelési magassága 36 méter, és még számos nem szabványos eszköz megtervezésre és legyártásra került.

bgres-inside.jpg
bgres-rabochiy.jpg